aiLæring

Telemark Kompetanse har i 5 år bistått Arbeid og Inkludering i NHO Service og Handel med utvikling og forvaltning av aiLæring. Samt bistått bedriftene med å ta i bruk denne felles læringsplattformen. I bedriftene bistår vi med administrative oppsett, opplæring av nøkkelpersoner og superbrukere samt bistand til å implementere læringsplattformen i bedriftens organisasjon.

aiLæring har over 8000 brukere fra 56 bedrifter.

Hele løpet

Lederforankring

Lederforankring og plan for innføringsarbeidet. Sammen med bedriftens ledelse planlegger vi aktiviteter som er nødvendige for å etablere kunnskap om verktøy og metoder. Samt en plan for å ta disse i bruk i bedriften.

Nøkkelpersoner og kurprodusenter

Opplæring av nøkkelpersoner og kursprodusenter til å lage eget læringsinnhold eller å vedlikeholde innhold laget og delt av andre.

Bistand

Bistand til å finne frem til aktuelle egne og delte kompetanseressurser, sette disse sammen til kompetanseprogram tilpasset bedriftens behov og lære opp ledere og veiledere til å anvende disse i sine virksomheter.

Referanser