Avtale om fast bistand

Telemark Kompetanse bistår ledere og superbrukere som benytter KS Læring, aiLæring, MERkompetanse eller Moodle/Moodle Workplace med veiledning for organisatorisk bruk av læringsplattformen, veiledning i bruk av innholdproduksjonsverktøy eller styringsverktøy til ledere.

Denne tjenesten tilbys som en årlig tjenestenivåavtale med et forhåndsdefinert omfang i antall timer utfra behov. Minstenivå for avtale er 10 timer. Vi anbefaler minst 16 timer årlig som for eksempel gir mulighet til 4 halve dager veiledning eller annen fleksibel bruk av denne ressursen.

Alle med SLA avtale får tilgang til våre månedlige webinarer med tips og triks på læringsplattformen.

Kontakt oss for mer informasjon