Læringsplattform

Telemark Kompetanse har hatt prosjektledelse på pilotering av de nasjonale læringsplattformene KS Læring, ai Læring og MERkompetanse. Vi har grunnleggende kjennskap til organisasjoners bruk av læringsplattform i sitt interne kompetansearbeid og gir rådgiving om dette uavhengig av plattform. Vi har også mange erfaringer med deling av læringsinnhold mellom ulike kompetansemiljøer ved hjelp av de tekniske løsninger i de ulike læringsplattformene.

Vi hjelper deg med læringsplattform

MERkompetanse er en topp moderne læringsplattform som dekker dine behov knyttet opplæring, dokumentasjon, kursutvikling og kompetansestyring i din organisasjon.

Vi hjelper deg med aiLæring

aiLæring er en felles læringsportal fra Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel for deling av kunnskap og kompetanseheving for alle som er tilknyttet medlemsbedriftene i hele landet.