Kompetanseplaner

Vi i Telemark Kompetanse hjelper din kommune/bedrift med å digitalisere det strategiske kompetansearbeidet. For å oppnå dette settes digitale og fysiske kompetansetiltak og dokumentasjon sammen til kompetansepakker eller program.
Flere og flere kommuner og bedrifter tar i bruk digitale kompetansepakker/program og erfaringene er meget gode, dette forenkler oppfølging av ansattes kompetanse. Gjennom vår erfaring kan vi bistå med både de tekniske oppsettet av programmer, lederforankring/prosessarbeid samt tilgjengeliggjøring av aktuelle delte læringsressurser.

Digitaliser din strategiske kompetanseplan

Lederforankring

Vi bistår ledergruppen til å sette mål for kompetansearbeidet, prosessveiledning for å ta i bruk kompetanseplaner og tilpasse disse for ulike avdelinger og fagområder i kommunen eller bedriften. Prosessene tilpasses organisasjonens egen organisering.

Kompetanseprogram og kompetansepakker

For å digitalisere kompetansestyring og systematisk gjennomføring av kompetansetiltak i bedrift/kommune trenger man tilgang til en læringsplattform der egne elæringstiltak distribueres, arbeidsplassbaserte aktiviteter kan dokumenteres, eventuelle delte læringsressurser fra andre, samt digital tilgang til rutiner og kvalitetsdokumentasjon. Et kompetansestyringsprogram setter slike ressurser sammen og gir lederen et verktøy for å tildele systematiske kompetansetiltak og gjennom rapporter følge opp gjennomføring i egen organisasjon.

Som et eksempel kan dere skreddersy kompetansepakker for ansatte i helse og omsorg. En kompetansepakke kan for eksempel være en samling med kurs, dokumentasjoner, sjekklister og rutiner en helsefagarbeider skal gjennomføre. Tilsvarende program eller pakker kan du lage for alle ansattgrupper i forskjellige enheter og virksomheter.