E-læring

I nært samarbeid med kunden lager vi skreddersydd e-læring og gir i tillegg kunden mulighet til å vedlikeholde kurset selv.

Telemark Kompetanse har lang erfaring med å hjelpe kommuner og bedrifter med å utvikle e-læring tilpasset deres behov. I nært samarbeid med bedriften/kommunen utarbeider vi et storyboard ved hjelp av våre prosessverktøy i tillegg til en detaljert fremdriftsplan. Det dukker gjerne opp mange ideer underveis i den kreative prosessen, og da er vi fleksible og ønsker å imøtekomme kundens ønsker så produktet dekker kundens behov best mulig. Telemark Kompetanse har også god erfaring med å lære opp kunden underveis i prosessen, så de er i stand til å vedlikeholde e-læringen selv hvis de ønsker det.

Designed by Freepic

Lage e-læring og digitale læringsressurser:

H5P

H5P er forfatterverktøy som enkelt skaper fin layout og interaktivt innhold til læringsressurser. H5P aktiviteter kan integreres på WordPress, Moodle, Canvas, Blackboard, Drupal og Brightspace. Vi gir opplæring i bruken av H5P som forfatterverktøy.

Moodle

Moodle er en open source læringsplattform brukt av universiteter, skoler og arbeidsplasser over hele verden. Vi gir opplæring i bruken av Moodle sitt forfatterverktøy.

Nettpedagogikk

Nettpedagogikk er den pedagogiske og didaktiske måten å bygge e-læring på. Det er sjeldent så enkelt at man kan ta materialet fra et fysisk kurs eller undervisningsøkt og gjøre det tilgjengelig digitalt helt uten videre. Telemark Kompetanse benytter den didaktiske relasjosmodellen som metodegrunnlag for vår systematikk når vi utvikler elæring sammen med kunder.

Referanser