Samhandling

De fleste bedrifter og organisasjoner bruker enten Google eller Microsoft som kontorstøtteverktøy og samhandlingsplattformer. Vi i Telemark Kompetanse hjelper din organisasjon til å hente ut gevinster ved å utnytte mulighetene som finnes her. Vi har gode referanser og har blant annet hatt lederopplæring for over 140 kommuner innenfor Microsoft 365 og Teams.

Innenfor M365 tar vi utgangspunkt i hvordan dette er bygd opp og sammenhengene mellom SharePoint, OneDrive, Teams og applikasjoner som Form, Planner og Stream. I opplæringen har vi stort fokus på hva Teams kan gjøre for dere i forhold til intern kommunikasjon, samhandling/samskriving og oppbygging.

I Telemark Kompetanse bruker vi Google, og også på dette området kan vi støtte og gi opplæring for å realisere gevinstpotensialet.   

Microsoft 365 og Google

Teams - M365

De aller fleste kommuner bruker Teams, og i vår praktiske opplæring legger vi vekt på hvordan Teams kan brukes i praksis til internkommunikasjon og samhandling. I opplæringen lærer deltakerne seg å bygge teamene sine på en hensiktsmessig måte med standardkanaler og private kanaler.
I tillegg får alle en god innføring i videomøte-funksjonaliteten. I videomøtene i Teams kan det være hensiktsmessig å lære seg tekste-, grupperom – og Whiteboard-funksjonen. Kalenderinnstillinger er også lurt å kunne bruke i praksis.
Samskriving tester vi også ut i opplæringen.

Les mer om opplæringen

Forms, Planner, Stream - M365

I Microsoft 365 ligger det mange gode applikasjoner som din organisasjon kan høste gevinster av å bruke mer. På samme måte som du skriver tekst i Word og tall i Excell, kan du lage interaktive skjemaer i Forms, prosesser i Planner og lage og strukturere videoer i Stream. Dette gir vi også god, praktisk opplæring i. 
Det mest spennende oppstår når deltakerne lærer hvordan dette hektes på og brukes i Teams.

Google

Vi i Telemark Kompetanse bruker Google. På samme måte som i M365, finnes det mange gode måter å samhandle og kommunisere her. Vi gir opplæring i hvordan din organisasjon kan bruke rom og dokumentdelingsfunksjon for å få til gode prosjekter – både internt og eksternt.

Gjennom Google har du også tilgang til YouTube og Sites og mange andre gode verktøy. Vi tilbyr selvsagt opplæring i dette også.

Referanser