Kursoversikt

Er det fem eller flere fra din bedrift som ønsker den samme opplæringen kan det lønne seg å booke en egen opplæring. Da kan dere enten be om å få en av opplæringene under, eller en sammensetning av ulike kurs satt sammen i en egen opplæringspakke. Det er også mulig å få opplæring i innhold som ikke er presentert i kursoversikten.

For mer informasjon: post@tkas.no

Bistand til superbrukere/ kursopprettere med innholdsproduksjon. Lederstøtte til kompetanseheving og kompetansestyring på KS Læring. Tilrettelegge for kommunesamarbeid gjennom fasilitering av nettverkssamlinger for ledere, superbrukere (innhold) og kursopprettere. Månedlig timeswebinar med opplæring og erfaringsdeling innen ulike tema.

For mer informasjon: post@tkas.no