Kursoversikt

Avtale om fast bistand

Denne tjenestenivåavtalen (SLA) omfatter:

Bistand til superbrukere/ kursopprettere med innholdsproduksjon. Lederstøtte til kompetanseheving og kompetansestyring på KS Læring. Tilrettelegge for kommunesamarbeid gjennom fasilitering av nettverkssamlinger for ledere, superbrukere (innhold) og kursopprettere. Månedlig timeswebinar med opplæring og erfaringsdeling innen ulike tema i KS Læring

For mer informasjon: post@tkas.no

Skreddersydd opplæring for din virksomhet

Er det fem eller flere fra din bedrift som ønsker den samme opplæringen kan det lønne seg å booke en egen opplæring. Da kan dere enten be om å få en av opplæringene under, eller en sammensetning av ulike kurs satt sammen i en egen opplæringspakke. Det er også mulig å få opplæring i innhold som ikke er presentert i kursoversikten.

 

For mer informasjon: post@tkas.no

 

H5P kurs
- Image slider, Column, Branching scenario

Dato: 10. mai
Tid: 9:00 – 15:00
Sted: Online


Grunnleggende innholdsproduksjon - aiLæring

Dato: 11. og 12. mai
Tid: 9:00 – 15:00 
Sted: Online


Multimedieverktøy i
e-læringsproduksjon

Dato: 25. mai
Tid: 9:00 – 15:00
Sted: Online

Teams - grunnleggende opplæring

Dato: 28. mai
Tid: 9:00 – 13:00
Sted: Online

Grunnleggende innholdsproduksjon - KS Læring

Dato: 3. og 4. juni
Tid: 9:00 – 15:00 
Sted: Online

H5P kurs
- Image slider, Column, Branching scenario

Dato: 7 juni
Tid: 9:00 – 15:00
Sted: OnlineNettpedagogikk

Dato: 8. juni
Tid: 9:00 – 15:00
Sted: Online

H5P kurs
- Interaktiv Course presentation

Dato: 22. juni
Tid: 9:00 – 15:00
Sted: Online


Multimedieverktøy i
e-læringsproduksjon

Dato: 23. juni
Tid: 9:00 – 15:00
Sted: Online

Teams for viderekommende

Dato: 25. juni
Tid: 9:00 – 13:00
Sted: Online