KS læring

Bistand til å ta i bruk
Telemark Kompetanse har mange års erfaring med å bistå kommuner i å ta i bruk KS Læring til kommunens kompetanseoppfølging av egne ansatte. Dette kan være organisering og roller, lederforankring og opplæring av nøkkelpersoner og ledere.

KS læring har 440 000 brukere fra over 200 kommuner.

Hele løpet

Lederforankring

Telemark Kompetanse har mange års erfaring med å bistå kommuner i å ta i bruk KS Læring til kommunens kompetanseoppfølging av egne ansatte. Dette kan være organisering og roller, lederforankring og opplæring av nøkkelpersoner og ledere.

Opplæring nøkkelpersoner og superbrukere

Opplæring av nøkkelpersoner og superbrukere til å lage eget læringsinnhold eller å vedlikeholde innhold laget og delt av andre.

Bistand

Bistand til å finne frem til aktuelle delte kompetanseressurser, sette disse sammen til kompetansepakker tilpasset kommunens behov og lære opp ledere til å anvende disse i sine virksomheter.

Referanser