“Trodde jeg kunne Teams – helt til jeg fikk opplæring fra Telemark Kompetanse” 

Telemark Kompetanse har levert teams-opplæring til private bedrifter og 175 ledergrupper i norske kommuner og som overskriften antyder – med gode tilbakemeldinger. Opplæringen er praktisk og benytter seg av verktøyene Microsoft har å by på fra Microsoft365-universet. Vi tester ut funksjonaliteten i videomøtet, slik at du får flere pedagogiske strenger å spille på når du skal lede møter eller holde digitale kurs. Vi tester blant annet ut direkteteksting, grupperom og whiteboard, ved siden av chat og Q&A,

I tillegg jobber vi praktisk med å bygge teamene du trenger med hensiktsmessige kanaler og enkel tilgang til filer i SharePoint og OneDrive. Vi tar også en runde på applikasjoner som Planner, Forms og Stream.

Det er utvilsomt mange gevinster å hente ved bruk av Teams, som for eksempel færre interne e-poster, mer samarbeid og samhandling og ny, oversiktlig filstruktur. I tillegg har Teams vist seg å være meget nyttig i forbindelse med større kriser som f. eks Covid-19 hvor mange har måttet jobbe fra hjemmekontor.

For å kunne realisere gevinstene som ligger i Teams, er det ofte behov for kompetanseheving og vi i Telemark kompetanse tar gjerne jobben. Sjekk ut våre hjemmesider for flere tilbakemeldinger.

Se tilbakemeldinger her

Innhold

Grunnleggende bruk av Teams

– Oversikt og sammenhenger i Microsoft 365
– Bygge og strukture Team, lage standard-, private- og samhandlingskanaler
– Opprette faner knyttet til kanaler
– Forslag lagringsstratgi – OneDrive og SharePoint
– Opprette dokumenter og samskrive i filer
– Meldinger og chat i Teams
– Videomøtefunksjon; Dele skjerm, tekniske innstillinger, opptak, grupperom, whiteboard, teksting mm.
– Viktige møteinnstillinger
– Bruk av nyttige applikasjoner som Forms, Planner og Stream
– Erfaringer og gevinster

Gjennomføring

Påmelding

For mer informasjon og avtale, send en e-post til post@tkas.no

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet