Ønsker du Workshop i DigiOrden? Vi kan også hjelpe til med prosjektledelse.

DigiOrden er en kommunal felleskomponent driftet og forvaltet av KS som gir kommuner og fylkeskommuner oversikt over fagsystemer/applikasjoner, datasett og behandlingsprotokoller. Den har også en rapportmodul for ledere slik at det blir enklere å kunne gjøre kloke valg i kommunens budsjett- og digitaliseringsarbeid.

Praktisk workshop
Telemark Kompetanse tilbyr Workshop for systemansvarlige  i dette systemet – med fokus på veiledning og praktisk gjennomføring.

Vi tilbyr prosjektledelse
Noen ganger strekker ikke tiden ikke helt til eller man har rett og slett ikke nok hender til å få til en god implementering av et IKT-system. Telemark Kompetanse tilbyr derfor prosjektledelse dersom det skulle være ønskelig.

Innhold

Workshop

Digital workshop – 6 timer

 • Forankring – kommunedirektør, kommunalsjefer og systemansvarlige deltar første del
 • Innføring i systemet før systemansvarlige – veileder fra Telemark Kompetanse demonstrerer systemet fra a – å
 • Praktisk workshop for systemansvarlige – Etter innføring, skal alle systemansvarlige selv gå inn i løsningen og arbeide med å registrere eller oppdatere informasjonen om sin(e) applikasjoner med tilhørende datasett og behandlingsprotokoller

Basert på vår erfaring med i andre kommuner, anbefaler vi flere workshops for å få til ønsket produksjon i DigiOrden. De fleste kommuner har over 150 applikasjoner som skal registreres og fylles ut, og det tar tid å få til dette. God støtte gjennom god opplæring gir resultater.

Forberedelse før workshop

Før gjennomføring av workshop må DigiOrden settes opp:

 • Ledere og systemansvarlige må legges inn som brukere.
 • Brukere av DigiOrden bør motta god informasjon om systemet og hvorfor de er lagt til som brukere.
 • Importere applikasjonslisten fra regnearket tilknyttet DigiOrden. Malen finnes i Digiorden som nedlastbar fil.

 

Prosjektledelse

 • Planleggingsmøte hvor vi i fellesskap planlegger innhold og fordeler roller i prosjektet.
 • Telemark Kompetanse lager prosjektplan, dere fremskaffer bruker- og applikasjonsinformasjon.
 • Telemark Kompetanse legger til brukere, gir tilgang, vasker og laster inn applikasjonslister fra regneark.
 • Telemark Kompetanse er brukerstøtte for systemansvarlige i hele prosjektperioden.
 • Overleveringsdag med kommunens prosjektansvarlig, systemansvarlige for Digiorden og kvalitetsansvarlig og sikkerhetsansvarlig for å sikre at det etableres årlige rutiner for forvaltning og oppdateringer.
 • Telemark Kompetanse arrangerer webinar for systemansvarlige etter prosjektperioden.

Dersom dere ikke har behov for prosjektledelse, er punktlisten et lite hjelpemiddel for din organisasjon med tanke på hva dere selv må gjøre før dere skal lære opp systemansvarlige.

Gjennomføring

Påmelding

Ta kontakt med instruktør eller send mail til post@tkas.no

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet