Lage opplæringsfilmer ved hjelp av O365 og Teams

Vi er i konstant endring og behovet for kompetanseutvikling i egen organisasjon er stort. Bare for noen få år siden hevet vi kompetansen på våre ansatte ved å tilby kurs. Nå går vi mer og mer over til det digitale. Behovet for å lage interne opplæringsressurser blir bare større og større, og ofte kan dette virke vanskelig. Eller er det egentlig det?
Visste du at dersom dere bruker Microsoft som verktøy i din bedrift så har du alle verktøy du trenger for å lage gode opplæringsvideoer? Og ikke nok med det, du har også en egen intern videokanal, Stream, hvor du kan distribuere videoer til dine ansatte.
Vi Telemark Kompetanse tilbyr praktis opplæring i disse verktøyene.

 • Bli kjent med og utvikle praktisk kompetanse til å lage gode opplærings- og informasjonsvideoer til internt og eksternt bruk
 • Lage en film som du kan bruke til internt bruk
 • Lære å dele internt og eksternt
 • Se mulighetene disse verktøyene gir dere

Innhold

 • Spille inn læringsvideoer via Teams-møter
 • Innføring og praktisk opplæring i Stream
 • Spille inn film i Power Point
 • Redigere filmer i Video-editor
 • Laste opp og dele  filmer
 • Stream, YouTube, Vimeo, OneDrive osv.
 • Tekste filmer

Innholdet kan selvsagt tilpasses etter din organisasjons behov.

Gjennomføring

Påmelding

Ta kontakt med Robert for en uforpliktende prat, eller send e-post til post@tkas.no

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet