Presentatører

Lederopplæring – Presentasjonsteknikk

Det å være flink til å presentere er ikke medfødt, men en egenskap som kan utvikles. Telemark Kompetanse gir deg et praktisk kurs som gir deg akkurat den kompetansen du trenger for å bli trygg på deg selv og innholdet du skal presentere.

I løpet av kurset skal vi sammen lage en presentasjon som både er god pedagogisk og som gir deg et godt utgangspunkt for å formidle innhold på en spennende og engasjerende måte.

Innhold

Målet med opplæringen: Gi deg som leder basiskompetanse for å bli en profesjonell, trygg og engasjert presentatør

Dag 1: Riktig bruk av presentasjonsverktøyene, blant annet Power Point

 • Hva gjør en presentasjon dårlig?
 • Beste praksis for utarbeidelse av en presentasjon
 • Riktig bruk av tekst, bilder, lyd/video, diagrammer
 • Analyse av dårlige eksempler
 • Tips og triks som gjør fremføringen mer profesjonell
 • Deltakerne utvikler sine presentasjoner underveis i kurset etter hvert som de ulike punktene gjennomgås


Dag 2:
Presentasjonsteknikk

 • Kommunikasjonssirkelen
 • Språkbruk, uttale
 • Illustrasjoner, historiefortelling
 • Kroppsspråk, øyekontakt
 • Stemmebruk
 • Hvordan takle nervøsitet
 • Øving på egne presentasjoner
 • Deltakerpresentasjoner

Gjennomføring

Påmelding

Ønsker dere tilbud på opplæringen og eventuelt bistand til å søke OU-midler, ring meg eller send en mail til post@tkas.no.

Ståle Hegna

SENIORRÅDGIVER
41560428

Jeg har siden tidlig 2000-tall jobbet med kombinasjonen av digital og fysisk læring.

Jeg har hatt en nasjonal og sentral rolle i utvikling av de nasjonale læringsplattformene KS Læring og aiLæring, og i utviklingen av MERkompetanse.

For KS Læring har jeg hatt en nasjonal nøkkelrolle ved å bistå produktsjef fra dag én, og sørget for kontinuitet i overgangen mellom de ulike produktsjefene KS Læring har hatt gjennom årene. I tillegg har jeg hatt en sentral rolle for utrulling av KS Læring i hele kommune-Norge, og har derfor mange års erfaring i praktisk anvendelse for små og store kommuner.

Ved å jobbe tett på både utviklermiljø og direkte med organisasjoner (både små, mellomstore og store) for å forstå og løse deres behov, sitter jeg sammen med teamet i Telemark Kompetanse på en høy bestillerkompetanse.

Jeg jobber med administrasjon av læringsplattformer i tillegg til produksjon og administrasjon av nettkurs og blandet læring. Til innholdsproduksjon brukes Moodles egne verktøy, H5P (spillbasert læring) og eksterne forfatterverktøy.

Jeg jobber også med å lage animasjoner og tavleanimasjoner til bruk i ulike former for digital opplæring. I tillegg jobber jeg med kompetanseprogrammer/kompetanseplaner som en del av kompetansestyring i en organisasjon.

Jeg har vært sentral i å gjøre kommunenes læringsplattform, KS Læring, tilgjengelig for omkring 450 000 brukere i over 200 kommuner og fylkeskommuner og også bidratt med opplæring i innholdsproduksjon og administrativ bruk av KS Læring.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet