Nettpedagogikk

Lederopplæring – Nettpedagogikk for ledere

Hvordan kan du som leder bidra til læring gjennom nettpedagogisk e-læring?

Det er temaet for denne leder-workshopen. Nettpedagogikk er den pedagogiske og didaktiske måten å bygge e-læring på. Det er sjeldent så enkelt at man kan ta materialet fra et fysisk kurs eller undervisningsøkt og gjøre det tilgjengelig digitalt helt uten videre. I denne opplæringen løfter vi nettpedagogikken opp på et overordnet nivå, slik at du som leder får kunnskap og kompetanse i hvordan du kan lede arbeidet med å lage nye eller gjøre om gamle læringsressurser til gode digitale kompetansetiltak basert på gode prinsipper i nettpedagogikken.

Innhold

  • Introduksjon til nettpedagogikk
  • Lederrollen i teknologistøttet læring
  • Innhente informasjon og kartlegge eget nettkurs
  • Lage storyboard til eget nettkurs
  • Lage læringsstier til eget nettkurs
  • Hva kan fremme læring i ditt nettkurs
  • Kompetanseplan – veien videre

Gjennomføring

Påmelding

Ønsker dere tilbud på opplæringen og eventuelt bistand til å søke OU-midler, ring meg eller send en mail til post@tkas.no.

Kristine Hovden

NETTPEDAGOG
40387879

Jeg har over flere år jobbet med innholdsproduksjon og utvikling av læringsressurser, både for små og store organisasjoner, på nasjonale læringsplattformer.
Her har jeg sammen med vårt team ledet arbeidet for å utvikle og tilgjengeliggjøre mange nasjonale felles ressurser på både aiLæring og KS Læring, samt utviklet skreddersydd opplæring for organisasjoner som ønsker dette. I tillegg har jeg her over flere år ledet en nasjonal faggruppe for innholdsproduksjon på aiLæring.

Mine spesialområder er nettpedagogikk, Moodle sine forfatterverktøy, H5P, og jeg har også lang erfaring i bruk av ulike tredjepartsverktøy for alt fra skjermopptak, lyd og bilderedigering til animasjoner. I tillegg veileder jeg på hvordan tilrettelegge for universell utforming og påse at opphavsretten blir opprettholdt

Hvordan digitale ressurser blir designet for å støtte et godt læringsutbytte, både i utdanning og arbeidsliv, er avgjørende. En bedrift sitter ofte med mye kunnskap innenfor temaene man ønsker å lage e-læring av, men trenger gjerne bistand med både layout, pedagogisk oppsett og hvordan få læring til å bli levende og dynamisk.

Med bakgrunn i dette kan jeg lære opp deres kursprodusenter, bistå deres kursprodusenter med eksperthjelp ved behov, eller lede deres arbeid for innholdsproduksjon fra A til Å.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet