Digital student

Inspirasjonsdag for ledere – kompetansearbeid i en digital tid

Hvordan lykkes du som leder med kompetansearbeidet i en digital tid?

For å henge med i dagens arbeidsliv er det avgjørende at alle medarbeidere har riktig kompetanse for å kunne gjøre en god jobb og levere gode tjenester. I en lærende organisasjon har ledere naturlig ansvar for å skape kultur og praksis for læring ved bruk av digitale verktøy, altså teknologistøttet læring. Det er ikke alltid like lett å komme i gang med slikt endringsarbeid, men ofte starter det med å bli motivert.

Robert Lien Pettersen tar dere med på en inspirerende digital kompetansereise som viser hvordan dere blant annet kan spare tid og penger på å digitalisere kompetansearbeidet. Han har jobbet over flere år med å hjelpe organisasjoner med anvendelse av læringsplattformer, utvikling av digitale læringsressurser, og har kurset nærmer 200 ledergrupper om hvordan organisasjonen kan høste gevinster ved å bruke samhandlingsverktøy med fokus på Teams.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, mikrolæring, systemopplæring og større, dokumenterte HMS-kurs på en læringsplattform. Det er også en forventning fra den nye generasjonens arbeidstakere at læring blir tilrettelagt og tilgjengeliggjort på digitale flater.

Som leder er du en sentral ambassadør og tilrettelegger i kraft av din rolle. Det er stor forskjell på å være en strategisk IKT-leder, og det å være en teknolog eller ha operativ rolle som superbruker. I dagens arbeidsliv er du som leder en digital pådriver gjennom gode strategiske kompetanseplaner som synliggjør målene og den røde digitale tråden for å nå disse.

Innhold

Målet med opplæringen:
Opplæringen har som hovedmål å gi deg som leder kompetanse om hva teknologistøttet læring innebærer, og hvordan du kan organisere og legge til rette for læring i en digital tid.

Faglig innhold kursdag:
● Hva er teknologistøttet læring på en arbeidsplass
● Gode eksempler og gevinster
● Strategiske kompetanseplaner med rød digital tråd
● Barrierer for ledere i en digital omstilling
● Digital omstilling – forventninger til deg som leder
● Den digitale generasjonens arbeidstakere
● Digitale verktøy knyttet til læring
● Læringsplattform og kompetansestyringsverktøy
● Roller i organisasjonen og veien videre

Gjennomføring

Påmelding

Ønsker dere tilbud på opplæringen og eventuelt bistand til å søke OU-midler, ring meg eller send en mail til post@tkas.no.

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet