Lederopplæring – HMS-opplæring i kommunene

Mennesket er den viktigste ressursen i arbeidslivet og en god helse har derfor stor verdi for den enkelte og for arbeidsplassen. I tillegg til å være lovpålagt, kan derfor systematisk HMS-opplæring for ledere og verneombud gi verdifulle gevinster. Telemark Kompetanse har bistått mange kommuner med å digitalisere HMS-opplæringen slik at kompetansekravene som står i arbeidsmiljøloven kan oppfylles i stor grad gjennom digitale læringsløp som kan gjennomføres individuelt.

Felles kurstid settes opp for samlinger mellom ledere og verneombud der det gjennomføres oppgaver som gruppeoppgaver eller diskusjonsoppgaver. Arbeidsmiljøloven stiller krav til plan for gjennomføring av HMS opplæring i egen regi. Denne lederopplæringen gjør kommunen i stand til å lage en slik plan inkludert anvendelse av digitale ressurser.

Innhold

Målet med opplæringen: 

Kommunens ledelse skal ta eierskap til HMS-opplæringen i egen kommune og utarbeide formalisert plan. 

 

Faglig innhold kursdager:

  • Arbeidsmiljølovens krav til HMS opplæring
  • Krav til gjennomføring og dokumentasjon
  • Gjennomgang av tilgjengelige digitale ressurser som kan benyttes i kommunens gjennomføring
  • Oppgaveløsning – hvordan tilpasse ressurser og plan til kommunens behov
  • Øvelser

Gjennomføring

Påmelding

Ønsker dere tilbud på opplæringen og eventuelt bistand til å søke OU-midler, ring meg eller send en mail til post@tkas.no.

Kristine Hovden

NETTPEDAGOG
40387879

Jeg har over flere år jobbet med innholdsproduksjon og utvikling av læringsressurser, både for små og store organisasjoner, på nasjonale læringsplattformer.
Her har jeg sammen med vårt team ledet arbeidet for å utvikle og tilgjengeliggjøre mange nasjonale felles ressurser på både aiLæring og KS Læring, samt utviklet skreddersydd opplæring for organisasjoner som ønsker dette. I tillegg har jeg her over flere år ledet en nasjonal faggruppe for innholdsproduksjon på aiLæring.

Mine spesialområder er nettpedagogikk, Moodle sine forfatterverktøy, H5P, og jeg har også lang erfaring i bruk av ulike tredjepartsverktøy for alt fra skjermopptak, lyd og bilderedigering til animasjoner. I tillegg veileder jeg på hvordan tilrettelegge for universell utforming og påse at opphavsretten blir opprettholdt

Hvordan digitale ressurser blir designet for å støtte et godt læringsutbytte, både i utdanning og arbeidsliv, er avgjørende. En bedrift sitter ofte med mye kunnskap innenfor temaene man ønsker å lage e-læring av, men trenger gjerne bistand med både layout, pedagogisk oppsett og hvordan få læring til å bli levende og dynamisk.

Med bakgrunn i dette kan jeg lære opp deres kursprodusenter, bistå deres kursprodusenter med eksperthjelp ved behov, eller lede deres arbeid for innholdsproduksjon fra A til Å.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet