Har din kommune behov for hjelp til å digitalisere arbeidet med kurs i legemiddelhåndtering og passeringstest?

Det er en lovpålagt oppgave for ledere å kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om legemiddelhåndtering for ansatte som har delegert bemyndigelse for å dele ut legemidler i kommunehelsetjenesten. Oppdaterte digitale legemiddelhåndteringskurs og passeringstester vil hjelpe ledere med å oppfylle lovkravene.

Innhold

Telemark Kompetanse bistår med opplæring av ledere og eventuelle ressurspersoner i kommunen som skal ha ansvaret for gjennomføringen av opplæringen av de ansatte. Vi bistår også med å tilpasse passeringstestene til kommunens behov.

Vi tilbyr å bistå ledere/ressurspersoner i å organisere opplæringen av ansatte som skal ha delegert myndighet til å dele ut legemidler. Vi bistår med opplæring av kommunens superbrukere/ressurspersoner i å gjennomføre bruken av digitale passeringstester og å lære ledere å ta ut rapporter.

Forberedelsesaktiviteter: 0,5 dagsverk
Lederopplæring: Minimum 1 dagsverk (kommunestørrelse)

Gjennomføring

Påmelding

For mer informasjon og avtale, send en e-post til post@tkas.no

Hanne Ødegård Lunde

SENIORRÅDGIVER
93695191

Min bakgrunn er fagutviklingssykepleier, og har lang praktisk arbeidserfaring fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Med bakgrunn i økt behov og fokus på digitalisering, har jeg derfor i nyerer tid også valgt å etterutdanne meg innen Innovasjon, digitalisering og ledelse i helse- og velferdstjenester

Jeg har i de siste 5 årene hatt en sentral rolle for tilgjengeliggjøring av nasjonale fellesressurser innen helse på KS Læring, og har naturlig i dette arbeidet opparbeidet meg et betydelig nettverk innen særlig offentlige helseaktører (Hdir, HSØ og ulike nasjonale kompetansesenter).

Jeg er kursansvarlig for legemiddelhåndteringskursene på KS Læring, og fasiliterer for en nasjonal faggruppe for kvalitetssikring av dette kurset. Jeg bistår kommuner her med opplæring og praktisk bruk.

Jeg jobber med kompetansestyring og kompetansepakker innenfor Helse og omsorg, hvor nasjonale tilgjengelige fellesressurser settes sammen til grunnleggende kompetansepakker for ulike roller i helse.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet