Telemark Kompetanse - Ekspertmiljøet

Vi er ekspertmiljøet som hjelper kommuner, bedrifter og organisasjoner med E-læring, digital kompetanseplanlegging og bruk av læringsplattformer.

Tjenesteavtale - SLA

Vi tilbyr støtte for administratorer, kursopprettere og ledere i anvendelse av læringsplattform og teknologistøttet læring.

Kompetanseplaner

Vi tilbyr standardiserte og vedlikeholdte kompetanseplaner med digitalt læringsinnhold distribuert til din organisasjon.

E-læring

Vi lager digitale kurs og ressurser for dere, sammen med dere eller lærer dere opp til å lage digitale kurs og ressurser selv.

Lederopplæring

Vi tilbyr lederopplæring på teknologistøtta læring, IKT-sikkerhet, HMS-opplæring, nettpedagogikk, presentasjonsteknikk og førstehjelp i barnehage.

Referanser

Telemark Kompetanses kurskatalog

Artikler

ISO Sertifisering

Din trygghet – vi er ISO-sertifisert! 

Av Erling Rønnekleiv
Telemark Kompetanse AS er nå ISO-sertifisert.

Stor nyhet – kompetansestyring med ferdig innhold

Av Erling Rønnekleiv
Bruker dere e-læring, for eksempel på KS Læring, har dere nå mulighet til å kombinere dette med enklere administrasjon, kompetanseplaner med kursinnhold, Single Sign-On og lederdashboard via vår moderne læringsplattform - MERkompetanse.

OU-finansiert lederopplæring levert av Telemark Kompetanse

Av Robert Lien Pettersen
God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse. Akkurat som ansatte har sine opplæringsbehov, trenger også ledere jevnlig påfyll av kunnskap.

Hva er en læringsplattform eller læringsportal?

Av Ståle Hegna
Nå er det blitt mer og mer vanlig å ta læringsplattform/LMS med kompetansestyring i bruk i det offentlige og hos private bedrifter.