Vi hjelper dere med å hente ut gevinster

Vi hjelper dere med å hente ut gevinster

Telemark Kompetanse as har kompetanse og bred erfaring med læringsplattformer for store organisasjoner og bransjeforeninger.

Vi hjelper dere med:

 • Effektiv kompetanseheving
 • Utvikling av digitale læringsressurser
 • Organisasjonsutviklingsprosesser og prosjektledelse

Samarbeidspartnere

 • Bergen kommune – HR konsern
 • Arendal kommune – Eureka Kompetanse
 • Trondheim kommune – HR
 • Grep Grenland as
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Lenvik kommune
 • Gjøvik kommune
 • Sarpsborg kommune
 • eFaktor as

Adresse:
Brugata 4
3825 Lunde

Epost: post@tkas.no
Fakturaadresse:  tkas@ebilag.com
Organisasjonsnr 917 700 184 MVA
Bank nr 2610 30 66955