Vi hjelper dere med å hente ut gevinster

Vi hjelper dere med å hente ut gevinster

Telemark Kompetanse as har kompetanse og bred erfaring med læringsplattformer for store organisasjoner og bransjeforeninger.

Vi hjelper dere med:

  • Effektiv kompetanseheving
  • Utvikling av digitale læringsressurser
  • Organisasjonsutviklingsprosesser og prosjektledelse

Samarbeidspartnere

  • Trondheim kommune – HR
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Lenvik kommune
  • Gran kommune

Adresse:
Brugata 4
3825 Lunde

Epost: post@tkas.no
Fakturaadresse:  tkas@ebilag.com
Organisasjonsnr 917 700 184 MVA
Bank nr 2610 30 66955