Våre tjenester

Telemark Kompetanse as har kompetanse og bred erfaring med læringsplattformer for store organisasjoner og bransjeforeninger. Vi hjelper dere med:
  • Effektiv kompetanseheving
  • Utvikling av digitale læringsressurser
  • Organisasjonsutviklingsprosesser og prosjektledelse

Adresse:
Brugata 4
3825 Lunde

Epost: post@tkas.no
Fakturaadresse:  tkas@ebilag.com
Organisasjonsnr 917 700 184 MVA
Bank nr 2610 30 66955