Oppdragsgivere

KS – kommunenes sentralforbund
Arbeid og Inkludering – NHO service
Midt-Telemarkrådet/Bø kommune
Kongsbergregionen

Adresse:
Brugata 4
3825 Lunde

Epost: post@tkas.no
Fakturaadresse:  tkas@ebilag.com
Organisasjonsnr 917 700 184 MVA
Bank nr 2610 30 66955