Vi har levert tjenester for oppbygging av:

KS Læring

Delingsplattform for kompetansetiltak for kommuner og fylkeskommuner.

aiLæring

Delingsplattform for kompetansetiltak for arbeid og inkluderingsbransjen.

DigiOrden

Delingsplattform for data applikasjoner, integrasjoner, datasett og behandlingsprotokoller.

 

Disse er alle blitt nasjonale løsninger med mange brukere og stor grad av delingsgevinst mellom brukerne.


Vår kompetanse

Opplæring:

Vi har lang erfaring i å lære organisasjoner å bruke læringsplattformer og digitale verktøy.
Våre rådgivere har helsefaglig og skolefaglig kompetanse i tillegg til kompetanse innen nettpedagogikk og organisasjonsutvikling.

Digitalisering:

Vi har lang erfaring i å ta ut gevinster ved bruk av digitale verktøy og digitale læringsressurser.
Vi har god kompetanse på kommunal informasjonsforvaltning og samarbeid om digitalisering.

Prosjektledelse:

Vi har rådgivere som har ledet nasjonale fellesprosjekter i både offentlig og privat sektor.
Referanseprosjekter: KS Læring, aiLæring og DigiOrden.

Organisasjonsutvikling:

Vi hjelper våre oppdragsgivere å hente ut gevinster av nye arbeidsprosesser gjennom prosessveiledning og støtte til implementeringsarbeid.