Historien

Telemark kompetanse as er etablert med utgangspunkt i utviklingsmiljøene i kommunene i Telemark rundt nasjonale kompetanseløsninger. Selskapet har hatt prosjektledelsen ved pilotering og bistått i videreutvikling og oppbygging av KS Læring og aiLæring. Telemark Kompetanse as bygger opp et senior kompetansemiljø på både organisatorisk og teknologisk bruk av læringsplattformer og digital læringsteknologi. Vår motivasjon er å hjelpe kunden med å ta ut gevinster ved bruk av digital teknologi.  

Adresse:
Brugata 4
3825 Lunde

Epost: post@tkas.no
Fakturaadresse:  tkas@ebilag.com
Organisasjonsnr 917 700 184 MVA
Bank nr 2610 30 66955