Bilde av PC og mobiltelefon

Lederopplæring – Hvordan lykkes med kompetansearbeidet i en digital tid?

Pandemien har vist at det er mulig å sette opp farten på digitaliseringen i offentlig sektor. Hjemmekontor og reiserestriksjoner tvang oss nærmest til å jobbe på en annen måte, og i takt med dette fikk vi et stort digitalt kompetanseløft.

For å henge med i dagens arbeidsliv er det avgjørende at alle medarbeidere har riktig kompetanse for å kunne gjøre en god jobb og levere gode tjenester. I en lærende organisasjon har ledere naturlig ansvar for å skape kultur og praksis for læring ved bruk av digitale verktøy, altså teknologistøttet læring. Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, mikrolæring, systemopplæring og større, dokumenterte HMS-kurs på en læringsplattform. Det er også en forventning fra den nye generasjonens arbeidstakere at læring blir tilrettelagt og tilgjengeliggjort på digitale flater.

Som leder er du en sentral ambassadør og tilrettelegger i kraft av din rolle. Det er stor forskjell på å være en strategisk IKT-leder, og det å være en teknolog eller ha operativ rolle som superbruker. I dagens arbeidsliv er du som leder en digital pådriver gjennom gode strategiske kompetanseplaner som synliggjør målene og den røde digitale tråden for å nå disse.

Innhold

Hvorfor Teknologistøttet læring på arbeidsplassen, hva hva forventes av deg som leder, og hvordan lykkes i kompetansearbeidet med bruk av digitale verktøy?

Målet med opplæringen:
Gi deg som leder kompetanse om hvordan du kan organisere og legge til rette for teknologistøttet læring, og hvordan du skaper trygghet og motivasjon hos dine medarbeidere for å tilegne seg ny læring ved bruk av teknologi.

Faglig innhold kursdager:
● Hva er teknologistøttet læring på en arbeidsplass
● Gode eksempler og gevinster
● Strategiske kompetanseplaner med rød digital tråd
● Barrierer for ledere i en digital omstilling
● Digital omstilling – forventninger til deg som leder
● Den digitale generasjonens arbeidstakere
● Digitale verktøy knyttet til læring
● Læringsplattform og kompetansestyringsverktøy
● Roller i organisasjonen og veien videre

Gjennomføring

Påmelding

Ønsker dere tilbud på opplæringen og eventuelt bistand til å søke OU-midler, ring meg eller send en mail til post@tkas.no.

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.