Prosjektledesle

Lederopplæring – Enkel og praktisk prosjektledelse for ledere og prosjektledere

Prosjektarbeid er den metoden som brukes mest når en kommune eller organisasjon skal i gang med et utviklingsarbeid, anskaffe et IT-system eller drive en prosess fra start til mål. Prosjekt som begrep brukes om det meste. Ofte får du som leder et stort ansvar – enten som prosjekteier, prosjektansvarlig eller prosjektleder. Disse rollene er viktige for at et prosjekt skal fungere. Det finnes mange videreutdanninger knyttet til prosjektledelse, men ofte kan det være nok å ta et praktisk kurs for å heve kompetansen slik at du lander prosjektet på en god måte.

Vi i Telemark Kompetanse har laget akkurat et slikt praktisk kurs. Vi jobber i det daglige i flere prosjekter og har også utdanning innenfor dette spennende teamet. I opplæringen deler vi mye av vår erfaring, samtidig som vi gir dere gode tips på hvordan bli gode på å gjennomføre et prosjekt.

Innhold

  • Hva er et prosjekt
  • Når skal vi bruke prosjekt som arbeidsform
  • Hvordan lykkes du med et prosjekt
  • Prosjektfaser og milepæler
  • Prosjektplan
  • Prosjektorganisering – roller
  • Kommunikasjon – målgrupper, referater, rapportering underveis
  • Sluttrapport
  • Overlevering og gevinstrealisering
  • Praktiske digitale verktøy

Gjennomføring

Påmelding

Ønsker dere tilbud på opplæringen og eventuelt bistand til å søke OU-midler, ring meg eller send en mail til post@tkas.no.

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.