PC

Lederopplæring – Hvordan lykkes med kompetansearbeidet i helse i en digital tid?

Det er avgjørende at alle medarbeidere i helse og omsorg har riktig kompetanse for å kunne gjøre en god jobb og levere gode tjenester. I en lærende organisasjon har ledere naturlig ansvar for å skape kultur og praksis for læring ved bruk av digitale verktøy, det som kalles teknologistøttet læring. Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, mikrolæring, systemopplæring og større, dokumenterte kurs på en læringsplattform. Det er også en forventning fra den nye generasjonens arbeidstakere at læring blir tilrettelagt og tilgjengeliggjort på digitale flater.

Som leder i helsesektoren er du en sentral ambassadør og tilrettelegger i kraft av din rolle. Det er stor forskjell på å være en strategisk IKT-leder, og det å være en teknolog eller ha operativ rolle som superbruker. I dagens arbeidsliv er du som leder en digital pådriver gjennom god kompetanseplanlegging og kompetansestyring.

Innhold

Hvorfor Teknologistøttet læring på arbeidsplassen, hva forventes av deg som leder, og hvordan lykkes i kompetansearbeidet i helsesektoren med bruk av digitale verktøy?

Målet med opplæringen:
Gi deg som leder kompetanse om hvordan du kan organisere og legge til rette for teknologistøttet læring, og hvordan du skaper trygghet og motivasjon hos dine medarbeidere for å tilegne seg ny læring ved bruk av teknologi.

Faglig innhold tilpasses den enkelte kommune

  • Strategiske kompetanseplaner for helse med fokus på digitale gjennomføringsprogram
  • Digitale verktøy for læring som læringsressurser, læringsplattform og kompetansestyringsverktøy
  • Gode eksempler og gevinster 
  • Barrierer for ledere og ansatte i en digital omstilling
  • Attraktiv arbeidsgiver for den digitale generasjonens arbeidstakere
  • Tilgangen på digitale læringsressurser – fritt delte eller innkjøpte
  • Roller i organisasjonen og hvilke kompetansetiltak støtter disse
  • Organisering av kompetanseprogram og innhold for aktuelle grupper
  • Hvordan sette innhold sammen til program og sertifiseringer
  • Hvordan du som leder styrer kompetanseprogrammet

Gjennomføring

Påmelding

Ønsker dere tilbud på opplæringen og eventuelt bistand til å søke OU-midler, ring meg eller send en mail til post@tkas.no.

Hanne Ødegård Lunde

SENIORRÅDGIVER
93695191

Min bakgrunn er fagutviklingssykepleier, og har lang praktisk arbeidserfaring fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Med bakgrunn i økt behov og fokus på digitalisering, har jeg derfor i nyerer tid også valgt å etterutdanne meg innen Innovasjon, digitalisering og ledelse i helse- og velferdstjenester

Jeg har i de siste 5 årene hatt en sentral rolle for tilgjengeliggjøring av nasjonale fellesressurser innen helse på KS Læring, og har naturlig i dette arbeidet opparbeidet meg et betydelig nettverk innen særlig offentlige helseaktører (Hdir, HSØ og ulike nasjonale kompetansesenter).

Jeg er kursansvarlig for legemiddelhåndteringskursene på KS Læring, og fasiliterer for en nasjonal faggruppe for kvalitetssikring av dette kurset. Jeg bistår kommuner her med opplæring og praktisk bruk.

Jeg jobber med kompetansestyring og kompetansepakker innenfor Helse og omsorg, hvor nasjonale tilgjengelige fellesressurser settes sammen til grunnleggende kompetansepakker for ulike roller i helse.

– Vi hjelper deg å hente ut gevinster

Kontakt

© 2023 Telemark Kompetanse AS

Utviklet av GetOnNet