Gi deres nyansatte en god start!

I denne workshopen vil vi sammen med dere utvikle nyansattkurset, som mange vil velge å gjennomføre for alle ansatte. Hensikten er å gi dem den kunnskapen de trenger som ansatte i kommunen. Flere kommuner kan gå sammen om å utvikle et slikt kurs, slik at man kan dele erfaringer og redusere mengden egenarbeid.

Innhold

  • Gjennomgang av eksempelkurs og duplisering av ønsket kurs
  • Samling for å gjøre nødvendige endringer og tilpasninger til egen kommune
  • Klargjøring, testing og forberede utrulling

Gjennomføring

Påmelding

For mer informasjon, send en e-post til post@tkas.no

Ståle Hegna

SENIORRÅDGIVER
41560428

Jeg har siden tidlig 2000-tall jobbet med kombinasjonen av digital og fysisk læring.

Jeg har hatt en nasjonal og sentral rolle i utvikling av de nasjonale læringsplattformene KS Læring og aiLæring, og i utviklingen av MERkompetanse.

For KS Læring har jeg hatt en nasjonal nøkkelrolle ved å bistå produktsjef fra dag én, og sørget for kontinuitet i overgangen mellom de ulike produktsjefene KS Læring har hatt gjennom årene. I tillegg har jeg hatt en sentral rolle for utrulling av KS Læring i hele kommune-Norge, og har derfor mange års erfaring i praktisk anvendelse for små og store kommuner.

Ved å jobbe tett på både utviklermiljø og direkte med organisasjoner (både små, mellomstore og store) for å forstå og løse deres behov, sitter jeg sammen med teamet i Telemark Kompetanse på en høy bestillerkompetanse.

Jeg jobber med administrasjon av læringsplattformer i tillegg til produksjon og administrasjon av nettkurs og blandet læring. Til innholdsproduksjon brukes Moodles egne verktøy, H5P (spillbasert læring) og eksterne forfatterverktøy.

Jeg jobber også med å lage animasjoner og tavleanimasjoner til bruk i ulike former for digital opplæring. I tillegg jobber jeg med kompetanseprogrammer/kompetanseplaner som en del av kompetansestyring i en organisasjon.

Jeg har vært sentral i å gjøre kommunenes læringsplattform, KS Læring, tilgjengelig for omkring 450 000 brukere i over 200 kommuner og fylkeskommuner og også bidratt med opplæring i innholdsproduksjon og administrativ bruk av KS Læring.