DigiOrden opplæring

DigiOrden er en kommunal felleskomponent driftet og forvaltet av KS som gir kommuner og fylkeskommuner oversikt over fagsystemer/applikasjoner, datasett og behandlingsprotokoller. Den har også en rapportmodul for ledere slik at det blir enklere å kunne gjøre kloke valg i kommunens budsjett- og digitaliseringsarbeid. 

Telemark Kompetanse tilbyr opplæring i dette systemet – med fokus på veiledning og praktisk gjennomføring.

Vi tilbyr også prosjektledelse dersom dere trenger å implementere Digiorden fra a-å.

Workshop og prosjektledelse

Workshop

  • Forankring – kommunedirektør, kommunalsjefer og systemansvarlige deltar første del
  • Innføring i systemet før systemansvarlige – veileder fra Telemark Kompetanse demonstrerer systemet fra a – å
  • Praktisk workshop for systemansvarlige – Etter innføring, skal alle systemansvarlige selv gå inn i løsningen og arbeide med å registrere eller oppdatere informasjonen om sin(e) applikasjoner med tilhørende datasett og behandlingsprotokoller

Prosjektledelse

  • Planleggingsmøte hvor vi i fellesskap planlegger innhold og fordeler roller i prosjektet.
  • Telemark Kompetanse lager prosjektplan, dere fremskaffer bruker- og applikasjonsinformasjon.
  • Telemark Kompetanse legger til brukere, gir tilgang, vasker og laster inn applikasjonslister fra regneark.
  • Telemark Kompetanse er brukerstøtte for systemansvarlige i hele prosjektperioden.
  • Overleveringsdag med kommunens prosjektansvarlig, systemansvarlige for Digiorden og kvalitetsansvarlig og sikkerhetsansvarlig for å sikre at det etableres årlige rutiner for forvaltning og oppdateringer.
  • Telemark Kompetanse arrangerer webinar for systemansvarlige etter prosjektperioden.